Шагнал урамшуулал

Бидний амжилт, бахархал

2000 он - МХЭАХН-ийн “Хэрэглэгчийн анд нөхөр байгууллага”

2000 он - МХЭАХН-ийн “Хэрэглэгчийн найдвартай түнш байгууллага”

2001 он - МХАЭЖ-ын холбооны “Шилдэг байгууллага”

2002 он - Нийслэлийн зам тээврийн газрын “Шилдэг байгууллага”

2003 он - Нийтийн тээврийн газар, Нийслэлийн зам тээврийн газар, Автотээвэрчдийн үндэсний нийгэмлэгээс “Хүндэт өргөмжлөл”

2005 он - СИВЕ төвийн “Бүтээлч хамт олон байгууллага”

2005 он - “Хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн ажил үйлчилгээтэй хамт олон”

2005 он - Нийтийн тээврийн газраас “Өргөмжлөл”

2006 он - ЗТАЖЯ-ны “Хүндэт өргөмжлөл”

2006 он Нийтийн тээврийн газраас “Хүндэт өргөмжлөл”

2006 он - Монголын авто тээвэрчдийн нэгдсэн холбооны “Шилдэг байгууллага”

2006 он - Том оврын үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооноос “Өргөмжлөл”

2010 он - Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо,Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар, СХД-н засаг даргын тамгийн газар, СХД-н Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба зэрэг байгууллагаас “Шилдэг ажил олгогч байгууллага”

2010 он - Нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах Тэргүүн оюу нийгэмлэгээс “Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч ажил олгогч эзэн”

2011 он - Монголын Бизнес Хөгжлийн Гарц Холбооны “Монголын төлөө байгууллага” цом, “Батламж”

2012 он - Нийгэмд стандарт хэвшүүлэх сангаас “Нийгмийн хариуцлагатай түнш байгууллага”

2013 он - Авто тээврийн үйлчилгээний тэргүүний аж ахуйн нэгж

2014 он - СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс Хөдөлмөр хөгжлийн хөтөч цүнхийг байгууллага дээрээ үр бүтээлтэй аялуулсан “Шилдэг хамт олон”

2015 он - Монголын зам тээврийн салбарын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс “Хэрэглэгчдэдээ итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон”

2015 он - Нийслэлийн тээврийн газраас “Зохион байгуулалт сайтай хамт олон” өргөмжлөлөөр тус тус шагнагдсан байна.