Ч:61 "Мишээл Экспо - Говь үйлдвэр - Нарны хороолол - Цэцэг төв - Баянмонгол хороолол"